Nuestros peluditos 

SALY
SALY
RUFO
RUFO
NANO
NANO
BIGOTE
BIGOTE
MUFASA
MUFASA
DANDY
DANDY
KERUBE
KERUBE
NICKI
NICKI
LAU
LAU
MAGIA
MAGIA
NEKO
NEKO
SINATRA
SINATRA
BIMBA
BIMBA
nacho
nacho
FIONA
FIONA
DANA
DANA
RICK
RICK
PLATÓN
PLATÓN
BERLINA
BERLINA
LUCI
LUCI
CARMEN
CARMEN
VIERO
VIERO
CHESTER
CHESTER
VERA
VERA
BRANDY
BRANDY
RUBIA
RUBIA
PEPA
PEPA
RON
RON
TINA
TINA
NONO
NONO